Mängder av småfakta och notiser

Mängder av småfakta och notiser
  Startseite
  Über...
  Archiv
  Kontakt
  Abonnieren
 


 
Freunde
    - mehr Freunde


Links
  www.garminastro.n.nu
  Länk till lånapengarna.jimbo.com


Letztes Feedback


https://myblog.de/verstricktes

Gratis bloggen bei
myblog.de

 
Visst du att samerna dyrkade solen och månen?

Bara den som har upplevt polarnattens mörker kan nog riktigt förstå solens betydelse på dessa breddgrader, och astronomen Knut Lundmark menar att det inte alls bara var agrarkulturer som dyrkade solen.

Solen Baei'vi red på en björn runt himlen, och därför var det logiskt att solen försvann en stor del av vintern under den tid som björnarna gick i ide. Inför fruktan att solen inte skulle återvända efter vinterns långa frånvaro, bad de och offrade till Baei'vi när polarnatten gick mot sitt slut. Solens betydelse visar sig även i åtskilliga samiska ortnamn som är avledda av benämningar på solen. I Jukkasjärvi finner vi exempelvis Pejviktjåkko som betyder Solfjället. I dag firas solens återkomst i de samiska områdena bl a med "solfridagen".

Som kompensation för den mörka polarnatten lyser Baei'vi dygnet runt på sommaren. För att både hylla Baei'vi och förstärka solens kraft använde man en s k solring, som kunde vara av metall eller flätad av blad och gräs, genom vilken solens strålar lyste. På midsommarafton åt man solgröt på många platser, en gröt tillagad av mjöl och mjölk med en smörklick ovanpå. Man offrade även till solen precis som till andra naturkrafter, dels för att blidka dem, dels för att upprätthålla kontakten.

På samernas trummor finner vi många avbildningar av solen, och vissa forskare anser till och med att trummorna själva skulle kunna vara solsymboler. Även om det finns många detaljer rörande solens roll som är oklara, kan vi ändå konstatera att den har haft stor betydelse för samerna. De såg solen som en moder eller fader för allt levande på jorden och kallade sig för solens söner och döttrar. Månen, Manno, tycks ha haft minst lika stor betydelse som solen, vilket inte var fallet i exempelvis den grekiska mytologin. Månkulten finner vi emellertid i många andra kulturer världen över och hos samerna som hos så många andra betraktades månen som både god och ond. Midvintermånen, t ex, ansågs ond och den blidkades med en månring.

Samerna ansåg att månen hade särskilt stort inflytande på kvinnor. De kunde till och med se på månen om en havande kvinna väntade en pojke eller flicka; en stjärna över månen indikerade en pojke medan en stjärna nedanför månen betydde en flicka. Det var även en vanlig uppfattning att vissa sysslor i samhället skulle ta hänsyn till månens faser; exempelvis skulle slakt ske vid nymåne, då djuret hade mer blod än i nedan. Samma månfas var lämplig för trädfällning - "annars ruttnar det mycket snart". Lössen, däremot, skulle man dräpa när månen var i avtagande. Dessutom förknippades månskäran med en båt, döds- och själaskeppet, precis som i många andra kulturer.
19.11.12 12:50
 
Letzte Einträge: Ännu en dag i livet
sVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung